Sissel Gran: Eldre, gammel, men aldersløs

Arrangementsinformasjon

Opplevelsen av egen aldring kan komme som en overraskelse. Det gjorde det på Sissel Gran. Resultatet ble boka Inni er vi alltid unge. Aldringsmeditasjoner.

 

Sissel Gran snakker med Peder Kjøs og Hanne Weie Oddli om den unge der inne. Finnes det uventede gleder å hente i aldringsprosessen, som mer frihet og åpenhet? Hva med aldringens mørkere sider – frykten for usynliggjøring og for ikke å bli regnet med? 

 

Og hvordan blir man gamle sammen uten å miste hverandre underveis? 

 

Velkommen til en kveld om aldringens motsetningsfylte tilstand!